ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας


                       Αρχική     Διοίκηση           Νομοθεσία         Ενημέρωση       Οικονομικά       Σχολικές Δραστηριότητες
20 Ιουλίου 2017:ΝΕΟ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ (ΣΧΕΤ.: ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-7-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Μισθοδοσία 

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από το TAXISNET

Mεταφερθείτε
στον παλαιό ιστότοπο
της Διεύθυνσής μας
πατώντας εδώ....

 

Ανακοινώσεις

 

ΝΕΟ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ (ΣΧΕΤ.: ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-7-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

20 Ιουλίου 2017  

 Πίνακας πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό Α΄ υποψήφιων διευθυντών που ισοβαθμούν

Τελικός αξιολογικός πίνακας μορίων υποψήφιων διευθυντών , τροποποιημένος ως προς την κατάταξη των υποψήφιων, που συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό μορίων

 

 ενΙΑΙοΣ αξιολογικοΣ πίνακαΣ της τελιΚΗς βαθμολοΓΙας  υποψηΦΙων ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

19 Ιουλίου 2017  

 Ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας  υποψηφίων  

19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων επί του τελικού πίνακα 

      Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, κατατάσσονται σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ. 21 του Ν.4473/2017.
      Στην περίπτωση που συμπίπτει η μοριοδότησή τους και στα τρία κριτήρια της παρ. 4, η κατάταξή τους θα γίνει ύστερα από σχετική διευκρίνιση που αναμένεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

14 Ιουλίου 2017  

19/7/2017 Κατάρτιση και ανάρτηση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας  υποψηφίων  

19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων επί του τελικού πίνακα 

24/7/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πινάκα

25/7/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων από τους/τις υποψήφιους/ες

27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων από το συμβούλιο επιλογής

28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων  στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

13 Ιουλίου 2017  

 Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης,τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜοΤΙΚΩΝ ΣΧοΛΕΙΩΝ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

03 Ιουλίου 2017  

 Αλλαγή ημερομηνίας συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών Π.Ε Αιτ/νίας

Επικοινωνία

Τραυλαντώνη 2- Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

26310 50284

2631027315

mail@dipe.ait.sch.gr

Κατασκευή και Διαχείριση Ιστοσελίδας : Καραγιάννη Ήλια ΠΕ11
Συλλογή εγγράφων: Δουληγέρη Ευαγγελία, Καραγιάννη Ήλια, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Χαντζανδρέου Μαρία