ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                       Αρχική      Επικοινωνία           Νομοθεσία       Οικονομικά         Σχολικές Δραστηριότητες
 
 Διοίκηση

   Οργανόγραμμα

 

   Σχολικοί Σύμβουλοι
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΚΟΛΟΒΟΣ

 Πληροφορίες : 2631050283
fax. 2631027315  Ισόγειο
fax. 2631022407 2ος όροφος
κεντρικό e-mail Διεύθυνσης: mail@dipe.ait.sch.gr
e-mail
ΠΥΣΠΕ: pispe@dipe.ait.sch.gr

Δ/νση : Τραυλαντώνη  2-  Μεσολόγγι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Προϊστάμενοι ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Γραφείο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Διοικητικού Δουληγέρη Ευαγγελία Ισόγειο 2631050282
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Β΄ Οικονομικού Κουρκούνη Μαρία 2ος όροφος 2631050276
Προϊστάμενος Τμήματος  Γ΄ Προσωπικού Ντόκας Γεώργιος 2ος όροφος 2631050275
 Προϊστάμενος Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Γιαννακόπουλος Σπυρίδων Ισόγειο 2631050289
 
Προγραμματισμός
 Σχολικών Μονάδων  Καραγιάννη Ήλια, Χαντζανδρέου Μαρία 3ος όροφος 2631050272
2631050270
Τμήματα Β΄ Ξένης Γλώσσας Μπανιάς Γεώργιος
 
2ος όροφος
 
2631050278
 
Ολοήμερων Μπανιάς Γεώργιος
Καρκαντώνη Γεωργία
2ος όροφος
 
2631050278
 
Ειδική Αγωγή   Δουληγέρη Ευαγγελία Ισόγειο 2631050282
Παράλληλης στήριξης και  Τ.Υ. ΖΕΠ Γιαννακόπουλος Σπυρίδων 2631050289
 
 
Κτηριολογικά,
Εξετάσεις για απολυτήριο Δημοτικού
Γιαννακόπουλος Σπυρίδων Ισόγειο 2631050289
Υπεύθυνος πολιτικής προστασίας  Κουρκούνη Μαρία
Καββαδίας Δημήτριος
2ος όροφος, 2631050276
2631050280
ΦΕΚ μεταβολών Σχολ. Μονάδων-ολοημέρων  Γιαννακόπουλος Σπυρίδων ,
Μπανιάς Γεώργιος
Ισόγειο 2ος όροφος 2631050289
2631050278
Εμπιστευτικά θέματα -Καταχώρηση Γιαννακόπουλος Σπυρίδων,
Χαντζανδρέου Μαρία-Κουρκούνη Μαρία,
Ισόγειο,
3ος όροφος,
2ος όροφος,
2631050289
2631050270
 2631050276
 Επαληθεύσεις τίτλων σπουδών Δημοτικών Σχολείων Καλαμπούκα-Αλετρά Πηνελόπη Ισόγειο 2631050283
Διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές (δικαιολογητικά όλων των εκδρομών)-
Στατιστικά
Δουληγέρη Ευαγγελία Ισόγειο 2631050282
Θέματα ειδικού εκπ/κού και βοηθητικού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΒΠ)-Μόνιμου Προσωπικού ΣΜΕΑΕ
Διδασκαλία στο σπίτι Γιαννακόπουλος Σπυρίδων Ισόγειο 2631050285
Αλληλογραφία   Καββαδίας Δημήτριος Ισόγειο 2631050280
Πρωτόκολλο Μπαούρδας Γεώργιος 2631050284
Αρχειοθέτηση  Μπαλτά Κωνσταντίνα 2631050283
Αναζητήσεις μαθητών  Γιαννακόπουλος Σπυρίδων 2631050285
Myschool  Πατίλη Βασιλική 2631050286
Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων-πιστοποιητικών-βεβαιώσεων  Αλεξανδρή Κωνσταντίνα 2ος όροφος 2631050274
Μπαλτά Κωνσταντίνα    
Παπαϊωάννου Γεώργιος 2ος όροφος 2631050288
Χαντζανδρέου Μαρία 3ος όροφος 2631050270
Δειγματοληπτικός έλεγχος Δουληγέρη Ευαγγελία, Ισόγειο 2631050282 
 Ιστοσελίδα, Ενημέρωση    Καραγιάννη Ήλια 3ος όροφος 2631050272
Διαύγεια Καραγιάννη Ήλια, Χαντζανδρέου Μαρία 3ος όροφος 2631050272-2631050270
Μπανιάς Γεώργιος,  Παπαδημητρίου Δήμητρα
Κουρκούνη Μαρία
2ος όροφος 2631050278-2631050277-
2631050276
Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων & Αναπληρωτών  Μπερτσιάς Νικόλαος
Συνεβριώτης Ιωάννης
2ος όροφος 2631050273
Ηλεκτρονική αλληλογραφία-email Καλαμπούκα Αλετρά Πηνελόπη Ισόγειο 2631050283
Προγράμματα σχολικών μονάδων Βλαχομήτρος Ιωάννης 2631050285
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση  Παπασπύρου Ελένη
 
2631050281
Ηλεκτρονική καταγραφή
ατομικών φακέλων
(e-data)
 
Καρβέλης Κωνσταντίνος
Αλεξανδρή Κωνσταντούλα
2ος όροφος 2631050274

 

Μόνιμο εκπ/κό προσωπικό
 (ατομικοί φάκελοι εκπ/κών)

 

 Τσορτού Αργυρώ 2631050279
e-data,
μεταθέσεις,
αποσπάσεις, 
 πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις
Παπασπύρου Ελένη Ισόγειο 2631050281
Διορισμός Μόνιμων εκπαιδευτικών Καραγιάννη Ήλια, Χαντζανδρέου Μαρία 3ος όροφος 2631050272-2631050270
Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή-
Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών -
 
Έκδοση Αποφάσεων  Καραγιάννη Ήλια 3ος όροφος 2631050272
Έκδοση ανακοινωτηρίων  Χαντζανδρέου Μαρία 3ος όροφος 2631050270
Ιδιωτική εκπαίδευση Καρβέλης Κωνσταντίνος
Αλεξανδρή Κωνσταντίνα
2ος όροφος

 

2631050274
Συντάξεις,
 Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών 
Μετατάξεις
Ντόκας Γεώργιος 2ος όροφος 2631050275
Τμήμα αδειών 
Άδειες μονίμων εκπ/κών και αναπληρωτών εκπ/κών  Παπαδημητρίου Δήμητρα 2ος όροφος 2631050277
Τμήμα αναπληρωτών  
Καταχώρηση b-glossa Μπανιάς Γεώργιος,
Παπαδημητρίου Δήμητρα,
Παπαϊωάννου Γεώργιος
 
2ος όροφος
 

 

2631050278
2631050277
2631050288
 
Καταχώριση εργάνη (ΟΑΕΔ) Μπανιάς Γεώργιος,  Παπαδημητρίου Δήμητρα
 
2631050278
2631050277
 
Μισθοδοσία αναπληρωτών ΕΣΠΑ-ΠΔΕ Μπανιάς Γεώργιος, Παπαδημητρίου Δήμητρα
 
2631050278-2631050277
ΑΠΔ ΙΚΑ, Απεργίες αναπληρωτών ΕΣΠΑ-ΠΔΕ  

Μπανιάς Γεώργιος,  Παπαδημητρίου Δήμητρα

 

2631050278
2631050277
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παπαδημητρίου Δήμητρα,
Παπαϊωάννου Γεώργιος
2631050277
2631050288
Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ- Τακτικού Παπαϊωάννου Γεώργιος, 2631050288
Έκδοση ανακοινωτηρίων αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ ,ΠΔΕ,Τακτικού-Σίτιση αναπληρωτών  Παπαϊωάννου Γεώργιος 2631050288
Παρουσιολόγια Πελέκη Αικατερίνη 2631050278
Π.Μ Αναπληρωτών Αποστολοπούλου Παναγιώτα
Μπαλτά Κωνσταντίνα
Νταλη Χρυσούλα
 
2631050288
Τμήμα κοινωφελούς εργασίας
Διαχείριση κοινωφελούς  εργασίας (ΟΑΕΔ)     2631050287
Τμήμα Οικονομικών
Εκκαθαριστές μονίμων υπαλλήλων και αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού Συνεβριώτης Ιωάννης 2ος  όροφος 2631050273
Μισθοδοσία αναπληρωτών Τακτικού
Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας 
 Προϋπολογισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ- Οικον. Διαχείριση, Δικαστικές Αποφάσεις- Ενημέρωση ηλεκτρονικών συστημάτων  προβλέψεων και καταγραφής δαπανών -Ξενόγλωσσα βιβλία- Ακουστικά βαρηκοΐας-Οδοιπορικά- Μισθοδοσία ΟΑΕΔ- Υπερωρίες - Οικογενειακά Επιδόματα-Επιδόματα 300€-Μητρώο Δεσμεύσεων-
Λειτουργικές Δαπάνες

Κουρκούνη Μαρία
 

 

   2ος  όροφος 2631050276
 
Καινοτόμες Δράσεις
Αγωγή υγείας, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Πολιτιστικά θέματα  Τσιλίκας Θεόδωρος Ισόγειο  2631050280
 
Υπεύθυνη Κολύμβησης
Πρόγραμμα Κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Μέρδη Νεκταρία Ισόγειο  2631050281
 
Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Γραμματέας  Καραγιάννη Ήλια 3ος όροφος 2631050272
Αναπληρώτρια Γραμματέας  Χαντζανδρέου Μαρία 2631050270