ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διευθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία         Ενημέρωση       Οικονομικά    Σχολικές Δραστηριότητες

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050276


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΕΒΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050273

2ος όροφος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
(Δικαιολογητικά)
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δικαιολογητικά)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Ι.Χ)

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ) (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Ν.4336/2015

Υπεύθυνη δήλωση

Ημερολογιακή κατάσταση  Συγκεντρωτική κατάσταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (300,00€)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-Β΄ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

(Διαδικασία-Δικαιολογητικά)