ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διευθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία         Οικονομικά        Σχολικές Δραστηριότητες

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΟΤΣΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050276


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΡΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050273

2ος όροφος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(ΦΟΡΕΑΣ 1019-206-9910100).


ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΪΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
(Δικαιολογητικά Μονίμων και Αναπληρωτών)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Ι.Χ)

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ) (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Ν.4336/2015

Υπεύθυνη δήλωση

Ημερολογιακή κατάσταση  Συγκεντρωτική κατάσταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-Β΄ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

(Διαδικασία-Δικαιολογητικά)