ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διευθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
                           Αρχική     Διοίκηση           Νομοθεσία         Ενημέρωση       Οικονομικά    Σχολικές Δραστηριότητες

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050276


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΕΒΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050273

2ος όροφος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Ι.Χ)

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ) (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Ν.4336/2015

Οδηγός χιλιομετρικών αποστάσεων

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Ι.Χ)-Νέο
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΙΧ) Νέο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (300,00€)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

  ΠΙΝΑΚΑΣ1