ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διευθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία         Οικονομικά        Σχολικές Δραστηριότητες


 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050276


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΕΒΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 2631050273

2ος όροφος

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(ΦΟΡΕΑΣ 90-01/181).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
(Δικαιολογητικά)
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δικαιολογητικά)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Ι.Χ)

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ) (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Ν.4336/2015

Υπεύθυνη δήλωση

Ημερολογιακή κατάσταση  Συγκεντρωτική κατάσταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-Β΄ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

(Διαδικασία-Δικαιολογητικά)