ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά    Σχολικές Δραστηριότητες
 

 

 

 

 

 

 

     ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΙδιωτική εκπαίδευσηΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.
ΣΕ WORD
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 Νόμος 682 (ΦΕΚ Α΄244/1-9-1977) Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφίων
2 Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ  70/Α΄/2019) Μέρος Ζ΄ Ιδιωτική Εκπαίδευση
3 Νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ  159/Α΄/2016) 'Αρθρο 28-Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση
4 Α.Π. 110795/Ν1/8-7-2019 «Διαδικασία εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και Έναρξη Λειτουργίας του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.».
(18-07-2019)
5 ΦΕΚ 2892/ΤΒ/5-7-2019 Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6 ΑΔΑ: ΩΣΕΟ4653ΠΣ-ΥΥΒ «Αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων εργασίας (της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει) των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου προστασίας της μητρότητας
(19/07/2019)
7 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α΄2020) Ρυθμίσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης