ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διευθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
                       Αρχική     Διοίκηση           Νομοθεσία         Ενημέρωση       Οικονομικά      Σχολικές ΔραστηριότητεςΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Διάφορα έντυπα - αιτήσεις

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να χρησιμοποιούν  τα παρακάτω έντυπα   για την καλύτερη  & ταχύτερη εξυπηρέτησή τους


Έντυπο παραίτησης -σύνταξη

Αίτηση παραίτησης

Έντυπα αδειών (για εκπ/κούς)
Έντυπα εκδρομών-επισκέψεων (για σχολεία)
Έντυπο άδειας άσκησης έργου με αμοιβή (για εκπ/κούς)
Νομοθεσία και έντυπο
Έντυπο αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (για εκπ/κούς)
Νομοθεσία και έντυπο
Έντυπα υπερωριών
Νομοθεσία και έντυπα
Έντυπα ΠΥΣΠΕ
΄Εντυπο δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών
Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης
Έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ
Έντυπο αίτησης απόσπασης  για σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ εκπ/κών εντός του ΠΥΠΣΕ
 
Διάφορα έντυπα
Έντυπο Αίτησης για χορήγηση υπηρεσιακών εγγράφων (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.)
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (για μόνιμους υπαλλήλους)
Έντυπα αιτήσεων (για γονείς μαθητών)
Γενική αίτηση (ΕΣΠΑ) (π.χ. για παράλληλη στήριξη)
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Μαθητική Ταυτότητα

Αίτηση εγγραφής νηπίου

Αίτηση εγγραφής μαθητή
Αίτηση μεταγραφής μαθητή
Αίτηση παραπομπής μαθητή για επανεξέταση
Υπεύθυνη δήλωση δεύτερης γλώσσας στο Γυμνάσιο
Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής μαθητή από προσευχή, εκκλησιασμό και Θρησκευτικά
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού σπουδών
Υπεύθυνη δήλωση δεύτερης γλώσσας στην Ε΄ τάξη
Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για επανεξέταση μαθητή