ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                                  Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία         Οικονομικά    Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1 Αρ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/68
/οικ.21236/25-06-2015
 Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου
2 Αρ.Πρωτ.14543/Δ2/13-2-2013/ΥΠΕΠΘ  Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικoύς
3 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 581/2012 Αν η απασχόληση εκπαιδευτικών σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων του Δημοσίου για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΕΣΠΑ) θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο ή εμπίπτει στην άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.2) Ποίος περιορισμός υφίσταται στις πρόσθετες αποδοχές της απασχόλησης αυτής. 3) Αν το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει περιορισμούς στην απασχόληση αυτή ή έχει δέσμια αρμοδιότητα να παράσχει την αιτηθείσα άδεια.
4 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδότησης 382/08 Άσκηση ιδιωτικού έργου και ελεύθερου επαγγέλματος από τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού
5 Ν.3528/2007 Απόσπασμα από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα 
6 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 535/05 Άσκηση ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικό με διδασκαλία σε Κ.Ε.Κ. ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
7 Αρ.Πρωτ.Δ2/7199/12-01-2001/ΥΠΕΠΘ Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
8 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 247/1997 η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών 
9 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
10 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/80/οικ.11711/20 -4- 2016 Έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  (ΝΕΟ) Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
11 77045/Ε1/13-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΝΕΟ) Ερωτήματα σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου
12 άρθρο 104 παρ 2 του Συντάγματος "Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης"
13 ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αναφορικά με τις χορηγήσεις αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου
14 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπεύθυνη Δήλωση

Επικοινωνία

Αρμόδιοι Υπάλληλοι
Καραγιάννη Ήλια
Χαντζανδρέου Μαρία
3ος όροφος

 

 

Τραυλαντώνη 2- Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

26310 50272

 

2631050270

 

2631022407

 

pispe@dipe.ait.sch.gr