ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
                                Αρχική     Διοίκηση           Νομοθεσία         Ενημέρωση       Οικονομικά      Σχολικές Δραστηριότητες
 

Νομοθεσία


Εκδρομές-επισκέψεις

 

  ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ή ΑΠΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) Π.Δ. 201
(ΦΕΚ 161/Α΄/1998)
αρθ.13, παρ. 3
1. ΑΙΤΗΣΗ διδακτικής επίσκεψης (εκτός Νομού ή σε ΚΠΕ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ)
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ &   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ διδακτικής επίσκεψης (εντός Νομού)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΠΕ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3. ΑΙΤΗΣΗ επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ)
Π.Δ. 200
(ΦΕΚ 161/Α΄/1998)
αρθ.11, παρ. 3
4. ΑΙΤΗΣΗ διδακτικής επίσκεψης με μεταφορικό μέσο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ)
5. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ διδακτικής επίσκεψης χωρίς τη χρήση μεταφορικού μέσου 
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Διδακτικές επισκέψεις και οργάνωση της πολιτιστικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Υ.Α. Φ12/752/Γ1/866/19-8-1998 (ΦΕΚ 954/Β΄/1998)
Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των σχολείων Π.Ε. Δημοσίων και Ιδιωτικών Υ.Α. Γ1/196/399/16-1-1992 (ΦΕΚ 304/Β΄/1992)
Περί ασφάλειας σχολικών μεταφορών Υ.Α. 8731/687/08/22-02-2008 (ΦΕΚ 770/Β΄/2008)
Φ.9/48/12042/Γ1/3-2-2009
Φ.23/11614/2014
Μετακινήσεις μαθητών και εκπ/κών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-2003 (ΦΕΚ 1477/Β΄/2003)
Υ.Α. 25198/Γ7/21-2-2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ7/126807/14-11-2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4115/Γ7/16-1-2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15170/Γ7/11-2-2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17485/Γ7/17-2-2004
Μετακινήσεις  εκπ/κών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων 132654/Ι/21-10-2010

Φ.3950/30-3-2016 (νέο)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & Π.Δ\ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ\ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΚΑ2_υπόδειγμα 1.doc (νέο)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & Π.Δ\ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ\ΑΙΤΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΚΑ1_υπόδειγμα 2.doc (νέο)
Περί τήρησης ωραρίου και μετακινήσεων μαθητών Φ.2.2/ΚΠ/9575/26-11-2013
Αρμοδιότητα παροχής έγκρισης σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Ν.3852/2010 αρ.186 κεφ. Η΄ εδαφ. 7 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
Φ.12/289/84060/Γ1/29-5-2014
Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στην Π/θμια Εκπ/ση Φ.12-56-5440-Δ1-15.1.2016.pdf
Επισκέψεις στη Βουλή Υ.Α. 36590/Γ2/30-03-2010 (ΦΕΚ 428/Β΄/2010)
Υ.Α.129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β΄/2011)
Φ.14/2236/170434/Δ1/26-10-2015
Επικοινωνία

Αρμόδιος Υπάλληλος
Δουληγέρη Ευαγγελία
 Ισόγειο

Τραυλαντώνη 2-

Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

26310 50282

 

2631027315

 

ekpthem@dipe.ait.sch.gr