ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                                Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία      Οικονομικά      Σχολικές Δραστηριότητες

 

Νομοθεσία


Εκδρομές-επισκέψεις

 

  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Δ. 79/2017
 
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Διδακτικές επισκέψεις και οργάνωση της πολιτιστικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Υ.Α. Φ12/752/Γ1/866/19-8-1998 (ΦΕΚ 954/Β΄/1998)
Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των σχολείων Π.Ε. Δημοσίων και Ιδιωτικών Υ.Α. Γ1/196/399/16-1-1992 (ΦΕΚ 304/Β΄/1992)
Περί ασφάλειας σχολικών μεταφορών Υ.Α. 8731/687/08/22-02-2008 (ΦΕΚ 770/Β΄/2008)
Φ.9/48/12042/Γ1/3-2-2009
Φ.23/11614/2014
Μετακινήσεις μαθητών και εκπ/κών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-2003 (ΦΕΚ 1477/Β΄/2003)
Υ.Α. 25198/Γ7/21-2-2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ7/126807/14-11-2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4115/Γ7/16-1-2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15170/Γ7/11-2-2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17485/Γ7/17-2-2004
Μετακινήσεις  εκπ/κών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων 132654/Ι/21-10-2010

Φ.3950/30-3-2016 (νέο)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & Π.Δ\ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ\ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΚΑ2_υπόδειγμα 1.doc (νέο)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & Π.Δ\ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ\ΑΙΤΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΚΑ1_υπόδειγμα 2.doc (νέο)
Περί τήρησης ωραρίου και μετακινήσεων μαθητών Φ.2.2/ΚΠ/9575/26-11-2013
Αρμοδιότητα παροχής έγκρισης σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Ν.3852/2010 αρ.186 κεφ. Η΄ εδαφ. 7 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
Φ.12/289/84060/Γ1/29-5-2014
Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στην Π/θμια Εκπ/ση Φ.12-56-5440-Δ1-15.1.2016.pdf
Επισκέψεις στη Βουλή Υ.Α. 36590/Γ2/30-03-2010 (ΦΕΚ 428/Β΄/2010)
Υ.Α.129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β΄/2011)
Φ.14/2236/170434/Δ1/26-10-2015
Επικοινωνία

Αρμόδιος Υπάλληλος
Δουληγέρη Ευαγγελία
 Ισόγειο

Τραυλαντώνη 2-

Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

26310 50282

 

2631027315

 

ekpthem@dipe.ait.sch.gr