ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                        Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά    Σχολικές Δραστηριότητες

 

Νομοθεσία

Διδασκαλία στο σπίτιΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τι έγγραφα χρειάζονται για την Διδασκαλία στο σπίτι
   1.   Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα προς την Δ/νση Π.Ε Αιτ/νίας δια μέσου του     Δ/ντή   της σχολικής μονάδας που φοιτά το παιδί
    2.    Ιατρική γνωμέτευση που να αναφέρει την πάθηση , την ανάγκη Διδασκαλίας   στο σπίτι και τη χρονική διάρκεια αυτής.
    3.   Βεβαίωση φοίτησης του παιδιού
 (έγγραφο που εκδίδει ο Δ/ντής της σχολικ
κής μονάδας που φοιτά το παιδί )
    4.      Διαβιβαστικό από το Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας που φοιτά το παιδί

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1   Ν.4186/2013/Α/179/2013 παρ.8 του αρθ.28

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:

«Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.»

 

2 ΦΕΚ 1356/21-12002/τ.Β Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
3 εδ.γ΄, παρ.4, του αρθ.6 του Ν.3699/2008(ΦΕΚ 199/2-10-2008/Α

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-

Φοίτηση
4

102224/Γ6/25-8-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με      ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι.


Επικοινωνία

Αρμόδιοι Υπάλληλοι
Καραγιάννη Ήλια
Χαντζανδρέου Μαρία
3ος όροφος


Τραυλαντώνη 2- Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

26310 50272

 

2631050270

 

2631022407

 

pispe@dipe.ait.sch.gr