ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
                        Αρχική     Διοίκηση           Νομοθεσία         Ενημέρωση       Οικονομικά    Σχολικές Δραστηριότητες
 

Νομοθεσία

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτιΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1   Ν.4186/2013/Α/179/2013 παρ.8 του αρθ.28

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:

«Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.»

 

2 ΦΕΚ 1356/21-12002/τ.Β Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
3 εδ.γ΄, παρ.4, του αρθ.6 του Ν.3699/2008(ΦΕΚ 199/2-10-2008/Α

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-

Φοίτηση
4

102224/Γ6/25-8-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με      ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι.


Επικοινωνία

Αρμόδιοι Υπάλληλοι
Καραγιάννη Ήλια
Χαντζανδρέου Μαρία
3ος όροφος


Τραυλαντώνη 2- Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

26310 50272

 

2631050270

 

2631022407

 

pispe@dipe.ait.sch.gr