ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά    Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Εγγραφές μαθητώνΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 Φ.6/320 / 58038 /Γ1/23-5-2012 Δικαιολογητικά για εγγραφή μαθητών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά
2 Φ.6/509/127124/Γ1/12-102010  ΥΠ.ΠΔ.Β.Μ.Θ Τήρηση των διατάξεων  σχετικά με τις εγγραφές μαθητών
3 αρθ.27 Ν.3687/2008 και  αρθ.7 και 8 του ΠΔ 201/98 Εγγραφές -Μετεγγραφές μαθητών
4 αρθ.7 ΦΕΚ161/Α/13-7-1998) Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο
5 Φ.6/261/44789/Γ1/23-4-2012 ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ Κατάθεση δικαιολογητικών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου
6 Φ.6/ 238 / 41143/Γ1/26-3-2013 Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κα ι Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.)
7 Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21/03/2013/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
8 16608/11-4-2012 (ΑΔΑ:Β4ΩΓΟΞ7Μ-ΓΜΝ) ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Πιστοποίηση Υγείας Μαθητών
9 Φ.3   / 960 / 102679   / Γ1/20-8-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά  
10 ΦΕΚ 893/20-9-1996/Β Κάρτα φοίτησης τσιγγανοπαίδων
11 ΦΕΚ 156/31-7-1995/Α Ηλικία εγγραφής μαθητών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά
12 ΦΕΚ 272/21-12-2006 Ν.3518/2006 Ηλικία εγγραφής μαθητών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά
13 Φ.  12   / 602  / 55872  / Γ1/30-5-2007/ΥΠ.Ε.Π.Θ Οδηγίες σχετικά  με την εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία
14 ΦΕΚ 167/30-9-1995/Α Όριο ηλικίας φοίτησης στα δημοτικά σχολεία- τιμωρία λόγω παράλειψης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
15 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών
16 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ 2010 Πρόσβαση ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
17 Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1/24-04-2017   
Εγκύκλιος
(ΝΕΟ)-26/04/2017
Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17
18 Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/25-04-2017
Εγκύκλιος
(ΝΕΟ)-26/04/2017
 
Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018