ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

 Αρχική     Επικοινωνία         Νομοθεσία         Οικονομικά    Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Ωρολόγια Προγράμματα


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 ΦΕΚ 1139/ΤΒ΄/29-9-2006 Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
2 ΦΕΚ 1420/ΤΒ΄/8-9-2007 Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
3 ΦΕΚ 43/Τβ΄/22-1-2000 Ωρολόγιο πρόγραμμα και ωράριο εργασίας δημοτικών σχολείων
4 Φ.361.1/857/13-179/Δ1  /19-11-2007  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ     Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
5 Φ.12/657/70691/Δ1  /26-4-2016  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ  (ΝΕΟ) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
6 99118/Δ1/16-6-2016  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΝΕΟ) Ρυθμίσεις θεμάτων ιδιωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-ωρολόγιο πρόγραμμα-παρέκκλιση
7 ΦΕΚ 1800/24-05-2017 (ΝΕΟ) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων