ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά    Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Ωράριο εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 Φ.361.1/953/146655/Δ1/19-12-2007         Ανάθεση υπερωριακής εργασίας-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
2 146161/20-12-2011 Υπερωριακή εργασία εκπαιδευτικών
3 ΦΕΚ 167/Τβ΄/30-9-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
4 ΦΕΚ 24/Α'/30-1-2013 Εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία
5 Δ2/131909/07-12-2006 ….Δ1/67016/27-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ…..Φ351/5/27/19630/Δ1/29-02-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ…...Η/1656/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ…...Δ2/12927/05-02-2003 Ωράριο συνδικαλιστών
6 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών 
7 ΦΕΚ 160/Α/11-9-1997 Ωράριο εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία
8 Φ.351.5./52/62727/Δ1/14-5-2008 Ωράριο εκπαιδευτικών  που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες
9 Ν.3731/2008, αρ 30(ΦΕΚ263/Α/23-12-2008 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων
10 Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών
11 139629/Δ1/10-11-2009 ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Απαλλαγή πολυτέκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες
12 Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 ΥΠΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Απαλλαγή πολυτέκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες
13 ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /92/οικ.24248/21/7/ 2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΨ465ΧΘΨ-Ν4Μ)
 
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία-(αναρτήθηκε 26/07/2017)