ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά    Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρουςΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙ.Θ Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου 
3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου 
4 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Παρακολούθηση εγκεκριμένων θεαμάτων από μαθητές
5 Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011(ΑΔΑ:45ΠΧ9-ΧΜΘ) Επιλογή σημαιοφόρων- παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων
6 Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011(ΑΔΑ:45Ο79-ΦΡΘ) Επιλογή σημαιοφόρων- παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων
7 Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010 Επιλογή σημαιοφόρων- παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων
8 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 13/2006 Εκπροσώπηση σημαιοφόρου και από τα δύο τμήματα της ΣΤ τάξης
9 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Άδεια εισόδου σε σχολεία
10 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Είσοδος εκπροσώπων των ΜΜΕ στα σχολεία