ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά         Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Σχολικές Επιτροπές

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Φοίτηση μαθητών


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 παρ1α του αρθ.8 του Ν.3699/2008 Παράταση φοίτησης  μαθητών σε ΣΜΕΑΕ 
2 Φ.6/53/Γ1/226/6-3-2000 Όριο ηλικίας για φοίτηση μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο
3 133099/Γ2/19-9-2013 ΥΠ.ΠΑΙ.Θ Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων-απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών
4 Φ.12/977/109744/Γ1/26-8-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ Απασχόληση μαθητών  μετά την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά
5 Φ.12/1254/131832/Γ1/20-10-2010 ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ Πρώιμη αποχώρηση μαθητών με ειδικές ανάγκες
6 Π.Δ 8/1995 Αξιολόγηση μαθητών
7 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Αξιολόγηση  και προαγωγή μαθητών
8 Π.Δ.121/1995 Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
9 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Αξιολόγηση μαθητών
10 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο διδακτικό αντικείμενο της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία
11 ΦΕΚ.262/17-2-2011/Β Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές , συναισθηματικές,….
12 Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017 Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου