ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά         Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
2η Ξένη Γλώσσα


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο διδακτικό αντικείμενο της δεύτερης ξένης γλώσσας
2 ΦΕΚ 1325/16-9-2003 Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας στην  Γ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου
3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ Επέκταση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό