(14/12/2016)

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού ου ΑΣΕΠ 2008

 

(28/07/2016)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ1

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

(22/07/2016)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  που αναφέρονται στον πίνακα Α΄, οι οποίοι  παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  με το πέρας της Α΄Φάσης Μεταθέσεων , να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση -δήλωση τοποθέτησης, εάν το επιθυμούν  σύμφωνα με την παρ 11 του αρυ 15 του ΠΔ 50/1996,μέχρι την Τετάρτη 27/07/2016 . Τα εναπομείναντα  οργανικέ κενά  τ αοποία και μπορούν να δηλώσουν αναφέρονται  στον  πίνακα Β΄

(11/07/2016)

Πίνακας σχολικών μονάδων με οργανικές θέσεις κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16

(08/07/2016)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιτωλ/νίας κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το Σχ. Έτος  2016-2017

Εγκύκλιος μεταθέσεων

Πίνακας οργανικών κενών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11,ΠΕ16, ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

Πίνακας οργανικών κενών κλάδου ΠΕ60 Γενικής Αγωγής

Πίνακας οργανικών κενών κλάδου ΠΕ70 σε ΣΜΕΑΕ

΄Πίνακας οργανικών κενών κλάδου ΠΕ60 σε ΣΜΕΑΕ

Έντυπο Δήλωσης Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης

Κατάλογος μορίων- Μεταθέσεις από άλλο ΠΥΣΠΕ Γενικής Αγωγής (εκτός εντοπιότητας και συνυπηρέτησης)

Κατάλογος μορίων- Μεταθέσεις από Γενική  Αγωγή σε Ειδική Αγωγή  (εκτός εντοπιότητας και συνυπηρέτησης)

 

(18/04/2016)

 Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017