ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4354 

Σε συνέχεια του από (10/2/2016) e-mail της Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  με θέμα  «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4354 10/2/2016» σας αποστέλλουμε τα διορθωμένα στοιχεία (ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) όλων των μονίμων εκπαιδευτικών που μισθοδοτούνται από τη ΔΠΕ Αιτωλ/νίας προκειμένου να γίνει η  κατάταξή τους σύμφωνα με το ΝΕΟ Μισθολόγιο.

Όσοι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν μαζί μας για διαφορές στα στοιχεία που υπήρχαν στον αρχικό πίνακα, έγινε έλεγχος στον προσωπικό φάκελο του κάθε ενδιαφερομένου και διορθώθηκαν τυχόν λάθη και παραλήψεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για τυχόν διαφορές στον παρόντα πίνακα παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν εκ νέου με τη Δ/νση Π.Ε. Αιτωλ/νιας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου προκειμένου να οριστικοποιήσουμε  τα στοιχεία.

ΤΗΛ: 2631050273

E-MAIL: ekkath@dipe.ait.sch.gr