Χαιρετισμός

14. 05. 07
posted by: Τσιλίκας Θεόδωρος
Εμφανίσεις: 3369

 

Η ιδέα της δημιουργίας του Μουσείου Ιστορίας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας ξεκίνησε όταν από τη θέση του Υπευθύνου Εκπαιδευτικών Θεμάτων και αργότερα ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων παρατηρούσα σε πολλά κλειστά σχολεία που ήταν εγκαταλελειμμένα , πλήθος πεταμένων εγγράφων, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών βιβλίων, Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας και άλλων μέσων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφημένα στην υγρασία, την καταστροφή, σε απίθανες συνθήκες παραμελημένα και την αδιαφορία εκ μέρους των κατοίκων αλλά και των αρχών που εποπτεύουν το σχολικό χώρο.

Με το πέρασμα του χρόνου και την ενασχόλησή μου με την Ιστορία της Εκπαίδευσης και μετά από συζήτηση με το Διευθυντή Εκπαίδευσης τον κ. Συμεών Γκοργκόλη, πρότεινα να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο θα συγκεντρώναμε και θα παρουσιάζαμε όλα αυτά που χάνονταν, που δεν υπήρχε άλλος δρόμος για τη διάσωσή τους και την ανάδειξή τους παρά μόνο αυτός.

Με δεδομένο βέβαια ότι πολλά είχαν χαθεί (υφίσταται η πρακτική της καταστροφής άχρηστου υλικού) και ότι ακόμα περισσότερο για άλλα να ήταν αργά, αναζητήσαμε τρόπους υλοποίησης αυτής της ιδέας.

Στην αναζήτηση αυτή πρώτο μας μέλημα ήταν η ενημέρωση όλων των σχολικών μονάδων του νομού μας για την πρωτοβουλία αυτή και η διαπίστωση ότι υπάρχουν τεκμήρια της εκπαίδευσης που χρήζουν μιας ειδικής πολιτικής και διαφύλαξης. Με τη θετική ανταπόκριση από την πλευρά των συναδέλφων εκπαιδευτικών προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα, της στέγασης, του χώρου στον οποίο θα συγκεντρώνονταν και θα ήταν εφικτό αυτό να πραγματοποιηθεί.

Με τη γνώση και την εμπειρία μας θεωρήσαμε ότι ο καταλληλότερος χώρος για τη στέγαση του Μουσείου Ιστορίας Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν το παλιό Δημοτικό Σχολείο του Αγγελοκάστρου. Ο λόγος της επιλογής αυτής είχε δυο δυναμικά προτερήματα. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι το ίδιο το κτίριο, κτισμένο τη δεκαετία του 1930, παραπέμπει με τη μορφή του στην ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης και το γεγονός της πρόσφατης ανακαίνισης του δεν επιβάρυνε οικονομικά την οποιαδήποτε προσπάθεια. Ο δεύτερος είναι ότι το χωριό Αγγελόκαστρο βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του νομού μας, ανάμεσα από τις δυο μεγάλες πόλεις και με την ύπαρξη της Ιόνιας Οδού έχει άμεση πρόσβαση από πολλά σημεία.

Έτσι λοιπόν με το σκεπτικό αυτό προχωρήσαμε στην υλοποίηση της ιδέας αυτής. Στείλαμε έγγραφο στη Δήμο Αγρινίου (Αρ. Πρωτ 2576/10-10-2011) στον οποίο κοινοποιούσαμε την ιδέα αυτή και ζητούσαμε τη συμπαράσταση καθώς και την παραχώρηση του διδακτηρίου για το σκοπό αυτό.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αγγγελοκάστρου παραχώρησε χώρο για το σκοπό αυτό με την Απόφαση (1/2012) την οποία κοινοποίησε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλνίας και στο Γραφείο του Δημάρχου στο Δήμο Αγρινίου.

Για την διάδοση και την κινητοποίηση περισσοτέρων και την επίτευξη αυτού του στόχου, αποστείλαμε έγγραφο σε όλες τις τοπικές εφημερίδες του νομού μας. Δημοσίευμα στο agrinionews (28-07-2012). Έγινε και ραδιοφωνική εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό της εφημερίδας Συνείδηση.

Παράλληλα ενημερώσαμε και τις αρχές του Υπουργείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας (Αρθ εγγράφου 1521/8-02-2013).

Κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο και στην Περιφερειακή Διεύθυνση όλα τα σχετικά έγγραφα και τις ενέργειες στις οποίες είχαμε έως τότε προχωρήσει (Αρθ Πρωτ 1707/18-02-2013)

Επιπλέον αποστείλαμε επιστολές σε Δημόσιους Φορείς Τράπεζες, Ιδρύματα και Εταιρίες (Αριθμ Πρωτ: 2011/2802-2013, 6696/16-06-2013) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές (βιβλιοθήκες, προθήκες, τραπέζια ειδικού τύπου, κορνίζες, ντοσιέ και άλλα) στις οποίες θα τοποθετηθούν οποιοδήποτε υλικό έχουμε συγκεντρώσει από τις σχολικές μονάδες λειτουργούσες και καταργημένες. Έως τώρα έχουν απαντήσει σχεδόν όλες οι παραπάνω αναφερόμενες, θετικά μεν στην πρωτοβουλία αλλά και δηλώνοντας αδυναμία στην παρούσα φάση για βοήθεια. Κάποιες εταιρείες έχουν αποστείλει υλικό και είμαστε σε διαρκή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της φάσης αυτής.

Ταυτόχρονα αναρτήσαμε ιστοσελίδα στο facebook για ενημέρωση όπως και σύντομα θα δημιουργήσουμε ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Τσιλίκας Θεόδωρος

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας