ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                       Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία     Οικονομικά       Σχολικές Δραστηριότητες

 
        

 

Προκυρήξεις

28 Αυγούστου 2020  

Προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Σχετικό ΦΕΚ

27 Αυγούστου 2020  

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

27 Αυγούστου 2020  

Πλήρωση με απόσπαση κενής θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση
 

27 Αυγούστου 2020  

Πλήρωση με απόσπαση δύο (2) κενών θέσεων υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση