"Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί και Διατροφή"

                          Πρόγραμμα  ημερίδας

 

                             ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2015-2016