Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

«Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Πετοσφαίρισης μαθητών & μαθητριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλοακαρνανίας σχ. έτους 2022-23 στο ΔΑΚ Αγρινίου (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ)»

                           Παιδικό άθλημα βόλεϊ, βόλεϊ, περιοχή, τέχνη png | PNGEgg

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αιτωλ/νίας, που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.24.1/11476/08-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας:

                                              Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 Σχολικούς αγώνες Πετοσφαίρισης μαθητών & μαθητριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας σχ. έτους 2022-2023 (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 στο ΔΑΚ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ώρα 09:00 π.μ. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tα σχολεία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες (συνημμένο πίνακα 2) και να τις στείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fysiki-agwgi@dipe.ait.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

  • Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές - τριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπου στο πεδίο ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει επιλεγεί η «Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς».
  • Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 9)του γονέα ή κηδεμόνα ότι συναινεί το παιδί του να λάβει μέρος στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και στις μετακινήσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και το πρόγραμμα των σχολικών αγώνων.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες, είναι η προσκόμιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ της Κατάστασης Συμμετοχής Ομαδικών Αθλημάτων της σχολικής μονάδας (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ρια του Σχολείου και τον συνοδό Κ.Φ.Α. Στην κατάσταση αυτή, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις στήλες ΑΔΥΜ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, όπου συμπληρώνουμε με ένδειξη ΝΑΙ την ύπαρξη του έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και της Υπεύθυνης δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα (τα σχετικά έντυπα φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

  • Το κάθε σχολείο δύναται να συγκροτήσει μία ομάδα 4 έως 12 μαθητών και μία ομάδα 4 έως 12 μαθητριών.
  • Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομίλους και θα αγωνιστούν μεταξύ τους.
  • Οι όμιλοι θα αφορούν χωριστά τα αγόρια και χωριστά τα κορίτσια.
  • Το κάθε σχολείο θα αγωνίζεται με 4 μαθητές ή μαθήτριες και απεριόριστες αλλαγές.

Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα επιλύεται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

 

Δράσεις Σχολείων

activities1