Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

«Προκήρυξη Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας στο Αγρίνιο σχ. έτους 2022-23  (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ)»

                                              Πετρούπολη στίβος για παιδιά

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αιτωλ/νίας, που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.24.1/11476/08-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας:

                                                                        Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Σχολικούς αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού μαθητών/μαθητριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας σχ. έτους 2022-2023.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΑΚ Αγρίνιου

Ώρα: 09:00 π.μ. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ:     

ΔΡΟΜΟΙ : 60μ. και 800μ.

ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ

ΡΙΨΕΙΣ : ΜΠΑΛΑΚΙ (200γρ.)

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ: 60μ. και 800μ.

ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ

ΡΙΨΕΙΣ : ΜΠΑΛΑΚΙ (200γρ.)

Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει με 2 μαθητές και 2 μαθήτριες (γεννημένοι-ες από το 2011 και μετά) σε κάθε αγώνισμα.

Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο αγώνισμα από τα τέσσερα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tα σχολεία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες με τα ονόματα των μαθητών/τριών (συνημμένο πίνακα 1) και να τις στείλουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023  αποκλειστικά στην ηλ. διεύθυνσηfysiki-agwgi@dipe.ait.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

 • Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές - τριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπου στο πεδίο ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει επιλεγεί η «Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς».
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 9)του γονέα ή κηδεμόνα ότι συναινεί το παιδί του να λάβει μέρος στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και στις μετακινήσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και το πρόγραμμα των σχολικών αγώνων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες, είναι η προσκόμιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων της Κατάστασης Συμμετοχής της σχολικής μονάδας στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ρια του Σχολείου και τον συνοδό Κ.Φ.Α. Στην κατάσταση αυτή, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις στήλες ΑΔΥΜ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, όπου συμπληρώνουμε με ένδειξη ΝΑΙ την ύπαρξη του έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και της Υπεύθυνης δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα (τα σχετικά έντυπα φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου).

«Προκήρυξη Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι σχ. έτους 2022-23  (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ)»

                                                                  στιβος

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αιτωλ/νίας, που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.24.1/11476/08-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας:

                                                                        Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Σχολικούς αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού μαθητών/μαθητριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας σχ. έτους 2022-2023.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΑΚ Μεσολογγίου

Ώρα: 09:00 π.μ. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ:     

ΔΡΟΜΟΙ : 60μ. και 800μ.

ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ

ΡΙΨΕΙΣ : ΜΠΑΛΑΚΙ (200γρ.)

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ: 60μ. και 800μ.

ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ

ΡΙΨΕΙΣ : ΜΠΑΛΑΚΙ (200γρ.)

Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει με 2 μαθητές και 2 μαθήτριες (γεννημένοι-ες από το 2011 και μετά) σε κάθε αγώνισμα.

Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο αγώνισμα από τα τέσσερα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tα σχολεία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες με τα ονόματα των μαθητών/τριών (συνημμένο πίνακα 1) και να τις στείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου 2023  αποκλειστικά στην ηλ. διεύθυνση: fysiki-agwgi@dipe.ait.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

 • Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές - τριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπου στο πεδίο ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει επιλεγεί η «Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς».
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 9)του γονέα ή κηδεμόνα ότι συναινεί το παιδί του να λάβει μέρος στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και στις μετακινήσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και το πρόγραμμα των σχολικών αγώνων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες, είναι η προσκόμιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων της Κατάστασης Συμμετοχής της σχολικής μονάδας στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ρια του Σχολείου και τον συνοδό Κ.Φ.Α. Στην κατάσταση αυτή, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις στήλες ΑΔΥΜ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, όπου συμπληρώνουμε με ένδειξη ΝΑΙ την ύπαρξη του έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και της Υπεύθυνης δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα (τα σχετικά έντυπα φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου).

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧ. ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Attachments:
Download this file (Ψ91146ΜΤΛΗ-5ΧΘ.pdf)Ψ91146ΜΤΛΗ-5ΧΘ.pdf[ ]718 kB

«Προκήρυξη σχολικών Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Ποδοσφαίρου μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας σχολικού έτους 2022-23»

                                                                       ΠΟΔΟΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αιτωλ/νίας, που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.24.1/11476/08-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας:

                                                                        Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τους Σχολικούς αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» Ποδοσφαίρου μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας σχολικού έτους 2022-2023:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (2ο χλμ Εθνικής Οδού Αγρινίου - Θέρμου, Αγρίνιο)

ΩΡΑ: 09:00 π.μ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Tα σχολεία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες (συνημμένο πίνακα 2) και να τις στείλουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 αποκλειστικά στην ηλ. διεύθυνση: fysiki-agwgi@dipe.ait.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

 • Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές - τριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπου στο πεδίο ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει επιλεγεί η «Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς».
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 9) του γονέα ή κηδεμόνα ότι συναινεί το παιδί του να λάβει μέρος στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και στις μετακινήσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και το πρόγραμμα των σχολικών αγώνων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες, είναι η προσκόμιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ της Κατάστασης Συμμετοχής Ομαδικών Αθλημάτων της σχολικής μονάδας (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ρια του Σχολείου και τον συνοδό Κ.Φ.Α. Στην κατάσταση αυτή, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις στήλες ΑΔΥΜ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, όπου συμπληρώνουμε με ένδειξη ΝΑΙ την ύπαρξη του έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και της Υπεύθυνης δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα (τα σχετικά έντυπα φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου).

 «Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Καλαθοσφαίρισης 4x4 μαθητών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλοακαρνανίας σχ. έτους 2022-23 στο Παπαχαραλάμπειο ΕΑΚ Ναυπάκτου»

                                   petit enfant jouant au basket ball à l extérieur little kid playing basketball outside eps 165577188

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αιτωλ/νίας, που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.24.1/11476/08-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας:

                                                                        Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Σχολικούς αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Καλαθοσφαίρισης 4x4 μαθητών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Αιτωλ/νίας σχ. έτους 2022-2023.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παπαχαραλάμπειο ΕΑΚ Ναυπάκτου 

Ώρα 09:00 π.μ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 • Το κάθε σχολείο δύναται να συγκροτήσει μία ομάδα 4 έως 12 μαθητών.
 • Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομίλους και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα γήπεδο (μονό παιχνίδι).
 • Το κάθε σχολείο θα αγωνίζεται με 4 μαθητές και απεριόριστες αλλαγές.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tα σχολεία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες (συνημμένο πίνακα 2) και να τις στείλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fysiki-agwgi@dipe.ait.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

 • Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές - τριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπου στο πεδίο ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει επιλεγεί η «Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς».
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 9)του γονέα ή κηδεμόνα ότι συναινεί το παιδί του να λάβει μέρος στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και στις μετακινήσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και το πρόγραμμα των σχολικών αγώνων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες, είναι η προσκόμιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ της Κατάστασης Συμμετοχής Ομαδικών Αθλημάτων της σχολικής μονάδας (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ρια του Σχολείου και τον συνοδό Κ.Φ.Α. Στην κατάσταση αυτή, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις στήλες ΑΔΥΜ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, όπου συμπληρώνουμε με ένδειξη ΝΑΙ την ύπαρξη του έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και της Υπεύθυνης δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα (τα σχετικά έντυπα φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου).

 

 

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν σχολικοί αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ πετοσφαίρισης στο ΔΑΚ Αγρινίου των Δημοτικών Σχολείων της ευρύτερης περιοχής. Στο τουρνουά συμμετείχαν περισσότερα απο 200 παιδιά και η ενέργεια που μας χάρισαν ήταν απίστευτη.

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους βοήθησαν στη διοργάνωσή τους.

16805980292101680598029201

Δράσεις Σχολείων

activities1