Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Εγχειρίδιο Φυσικής Αγωγής – 100 Σούπερ Παιχνίδια του Προαυλίου για την Α/θμια Εκπαίδευση (δωρεάν) από την Π.Ε. Αχαΐας

http://dipe.ach.sch.gr/fasxa/archives/1416

Φυσική Αγωγή – Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

 

                                                                                   

Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Ασφάλεια στο νερό

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SafeWaterSports
«Aσφάλεια στη θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και στο κολυμβητήριο» έχει ενταχθεί επίσημα στα ''Εργαστήρια Δεξιοτήτων'' του Υπουργείου Παιδείας στην ενότητα
Ζω καλύτερα – Ευ Ζην ------>Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική ασφάλεια.

Το πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται για τη Β', Γ', Δ' και ΣΤ' Δημοτικού, συνοδεύεται από βιβλία και ειδικό εγχειρίδιο για τον μαθητή και τον δάσκαλο αντίστοιχα.

• Β’ Δημοτικού https://bit.ly/2FHEoHO

• Γ’ Δημοτικού https://bit.ly/3mQsDj1

• Δ’ Δημοτικού https://bit.ly/3mHpbqx

• Στ’ Δημοτικού https://bit.ly/3hQJ9M8

• Eγχειρίδιο Δασκάλου για όλες τις τάξεις: https://bit.ly/3gyEzmn

                                  

E-learning πλατφόρμα Safe Water Sports

Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-learning), η οποία λειτουργεί ως συμπληρωματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, περιλαμβάνει περισσότερες από 50 προτεινόμενες δραστηριότητες οι οποίες έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές (πχ. καλλιτεχνικά, γλώσσα, κοινωνική αγωγή, γεωγραφία, φυσική, ξένη γλώσσα κ.λπ.) και μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, παράλληλα με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Κάντε click εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος με τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports

https://mcusercontent.com/8ee51db2fa27e019b35b39d64/video_thumbnails_new/6e1694dffa91806759c29fbf08883ce2.png
 

Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία

                       Μπαίνουν 6 νέα αθλήματα στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκυο το 2020 – THE  PAPER

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΟλυμπιακήΠαιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» σχ. έτους 2020-2021, θα υλοποιηθεί από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2021.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά δύο ηλικιακές κατηγορίες ομάδες μαθητών/τριών 6-12 ετών και 13-15 ετών (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και οι βασικοί άξονες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών θα είναι:

  • Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες,
  • Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες,
  • Ελλάδα 2004 – Αθήνα 2004,
  • Ολυμπιακά Ιδεώδη – ηθικά ζητήματα

Το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία-Ολυμπιακή Εβδομάδα» θα υλοποιηθεί από την Εθνική ΟλυμπιακήΑκαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ, με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών προγραμμάτωντης ΕΘΝΟΑ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Η διάρκεια της Ολυμπιακής Εβδομάδας να μην ξεπερνά τις τέσσερις (04) διδακτικές ώρες και να γίνεται με την παρουσία του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής

           Το Σχολείο σε Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά

                            Vector Illustration Of Kid Skipping Rope Royalty Free Cliparts, Vectors,  And Stock Illustration. Image 105063836.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και της 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, να προβούν, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, στην οργάνωση και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με κοινό σύνθημα για το έτος 2021:

«Το Σχολείο σε Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά».

Οι ανωτέρω δράσεις/δραστηριότητες και εκδηλώσεις (π.χ. τρέξιμο, περπάτημα, σχοινάκι, χορός, εκδηλώσεις αναφοράς/ιστορικής αναδρομής κ.ά.) διάρκειας 120 λεπτών, υλοποιούνται αποκλειστικά εντός του σχολικού ωραρίου, με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και μαθητριών κάθε σχολικής μονάδας.

Επισημαίνεται με έμφαση ότι κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ανωτέρω δράσεων με ευθύνη των Διευθυντών/Διευθυντριών και των Προϊσταμένων των οικείων σχολικών μονάδων, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), των Συντονιστών Εκπαίδευσης των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 τηρούνται απαρέγκλιτα τα οριζόμενα σε σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν (α) στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την πρόληψη και αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 και (β) στα κατά τόπους μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία στον τομέα της υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID-19.

Προς ενημέρωση ή/και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών παρατίθενται οι παρακάτω ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, το περιεχόμενο των οποίων δύναται να αξιοποιείται κατά την κρίση τους ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή και την απαραίτητη προσαρμογή του προσφερόμενου υλικού, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών.

1. https://www.essd.eu/el/

2. https://www.essd.eu/wpcontent/uploads/2021/07/ESSD%20General%20Toolkit%202021_FINAL.pdf

  Ανάρτηση Υλικού Παρουσιάσεων Εισηγητών Επιμορφωτικού Σεμιναρίου ΠΕ11     «Η Ενίσχυση τηςΦυσικής Δραστηριότητας στον Ελεύθερο Χρόνο Μαθητών/τριων (στην εποχή του COVID-19 και στην μετά COVID-19 εποχή» 

Σε συνέχεια της επιμορφωτικής δράσης που υλοποιήθηκε στις 26-03-2021με θέμα «Η Ενίσχυση τηςΦυσικής Δραστηριότητας στον Ελεύθερο Χρόνο Μαθητών/τριων (στην εποχή του COVID-19 και στην μετά COVID-19 εποχή», σας παραθέτουμε τους συνδέσμους των παρουσιάσεων των εισηγητών ως υποστηρικτικό υλικό.

1. Αξιοποίηση των εφαρμογών παρακολούθησης και καταγραφής Φυσικής Δραστηριότητας, η περίπτωση Google Fit,Κυριάκης Βάιος, Εκπ/κος ΠΕ11,ΥΦΑΣΧΑ Α/θμιας Αν. Αττικής https://drive.google.com/file/d/1w_-mTkTJbiaASFo2N36K228Yh_mz-Qje/view?usp=sharing

2. Καλές πρακτικές:Παρουσίαση δράσεων (τρόπος οργάνωσης των δραστηριοτήτων -ανταπόκριση των μαθητών/τριών -αποτελέσματα):

 α) Καλιαμπάκου Βένη, Εκπ/κος ΠΕ11, 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης,«ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ!(CHALLENGE!)»:https://drive.google.com/file/d/1zANr5wOs0u9_GKt_5vGhlswV5EsIiJaA/view?usp=sharingκαι Τσώκος Ηλίας, Εκπ/κος ΠΕ02, 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης, αναλυτικές οδηγίες συλλογής δεδομένων για το«ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ!(CHALLENGE!)»https://video.link/w/pa3gc

  β) Λυγουριώτη Μαρία-Ελπινίκη, Εκπ/κος ΠΕ11, Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά: Δράση «ΑΘΛΟΣ» : https://docs.google.com/presentation/d/1FENNIKsLmPeauhXUD47EQuK3yZufBbXw/edit#slide=id.p2

Δράσεις Σχολείων

activities1