Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Η πυραμίδα των Δραστηριοτήτων

                        Πηγή εικόνας: Ανοιχτό σχολείο- Ψηφιακή τάξη

 Η πυραμίδα των Δραστηριοτήτων ή της Φυσικής Δραστηριότητας είναι μια απεικόνιση των διαφόρων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν τα παιδιά, καθώς και η ενδεδειγμένη συχνότητα ενασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο σχηματισμός της πυραμίδας δηλώνει ότι προχωρώντας από τη βάση προς την κορυφή, τόσο μικραίνει ο χρόνος τον οποίο τα παιδιά θα πρέπει να αφιερώνουν στις δραστηριότητες του κάθε επιπέδου.

Δράσεις Σχολείων

activities1