Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το μάθημα της ΦΑ προσεγγίζει τους/τις μαθητές/-τριες με μια ολιστική οπτική και έχει στόχο να τους/τις εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους/τις οδηγήσουν σε έναν δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής. Η κίνηση αποτελεί αυτοσκοπό αλλά και το μέσο που θα καταστήσει τους/τισ μαθητές/-τριες φυσικά δραστήριους/-ες και θα προάγει την υγεία και την ποιότητα της ζωής τους, διά βίου. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα της ΦΑ στοχεύει στον φυσικό/σωματικό εγγραμματισμό των μαθητών/-τριών.

Ειδικότερα, φυσικά/σωματικά εγγράμματοι θεωρούνται όσοι/όσες:

− Έχουν μάθει τις απαραίτητες κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες και τις γνωστικές έννοιες για να συμμετέχουν σε ποικίλες φυσικές δραστηριότητες.

− Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, από τη συμμετοχή σε διάφορες μορφές φυσικής δραστηριότητας.

− Συμμετέχουν συστηματικά σε φυσικές δραστηριότητες (ΦΔ).

− Αξιολογούν θετικά τη ΦΔ και τη συμβολή της στον υγιεινό τρόπο ζωής.

Δράσεις Σχολείων

activities1