Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

                                                                                   

Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Ασφάλεια στο νερό

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SafeWaterSports
«Aσφάλεια στη θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και στο κολυμβητήριο» έχει ενταχθεί επίσημα στα ''Εργαστήρια Δεξιοτήτων'' του Υπουργείου Παιδείας στην ενότητα
Ζω καλύτερα – Ευ Ζην ------>Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική ασφάλεια.

Το πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται για τη Β', Γ', Δ' και ΣΤ' Δημοτικού, συνοδεύεται από βιβλία και ειδικό εγχειρίδιο για τον μαθητή και τον δάσκαλο αντίστοιχα.

• Β’ Δημοτικού https://bit.ly/2FHEoHO

• Γ’ Δημοτικού https://bit.ly/3mQsDj1

• Δ’ Δημοτικού https://bit.ly/3mHpbqx

• Στ’ Δημοτικού https://bit.ly/3hQJ9M8

• Eγχειρίδιο Δασκάλου για όλες τις τάξεις: https://bit.ly/3gyEzmn

                                  

E-learning πλατφόρμα Safe Water Sports

Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-learning), η οποία λειτουργεί ως συμπληρωματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, περιλαμβάνει περισσότερες από 50 προτεινόμενες δραστηριότητες οι οποίες έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές (πχ. καλλιτεχνικά, γλώσσα, κοινωνική αγωγή, γεωγραφία, φυσική, ξένη γλώσσα κ.λπ.) και μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, παράλληλα με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Κάντε click εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος με τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports

https://mcusercontent.com/8ee51db2fa27e019b35b39d64/video_thumbnails_new/6e1694dffa91806759c29fbf08883ce2.png
 

Δράσεις Σχολείων

activities1