Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία

                       Μπαίνουν 6 νέα αθλήματα στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκυο το 2020 – THE  PAPER

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΟλυμπιακήΠαιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» σχ. έτους 2020-2021, θα υλοποιηθεί από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2021.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά δύο ηλικιακές κατηγορίες ομάδες μαθητών/τριών 6-12 ετών και 13-15 ετών (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και οι βασικοί άξονες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών θα είναι:

  • Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες,
  • Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες,
  • Ελλάδα 2004 – Αθήνα 2004,
  • Ολυμπιακά Ιδεώδη – ηθικά ζητήματα

Το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία-Ολυμπιακή Εβδομάδα» θα υλοποιηθεί από την Εθνική ΟλυμπιακήΑκαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ, με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών προγραμμάτωντης ΕΘΝΟΑ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Η διάρκεια της Ολυμπιακής Εβδομάδας να μην ξεπερνά τις τέσσερις (04) διδακτικές ώρες και να γίνεται με την παρουσία του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής

Δράσεις Σχολείων

activities1