Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

                                               ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2155Β/03-04-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 33484/Δ1/23-03-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. 

Δράσεις Σχολείων

activities1