Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Σε συνέχεια του 108623/Δ5/07-09-2022 εξερχόμενου εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της Κολύμβησης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, σας αποστέλλουμε σχετικό Δίπλωμα Κολύμβησης υπογεγραμμένο από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, προκειμένου να απονεμηθεί στους μαθητές/τριες που ολοκληρώνουν τα μαθήματα Κολύμβησης.

αρχείο λήψης 1

Δράσεις Σχολείων

activities1