Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022

                                                          Getting Started and Becoming a Swimmer

 

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, όπως υποβάλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021- 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 οι οποίοι πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχουν κύρια/πρώτη/δεύτερη ειδικότητα στο άθλημα της κολύμβησης ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου,
 • κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης ή στα αθλήματα υγρού στίβου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
 • έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/10/2021

                           Οδηγίες για το μάθημα της κολύμβησης όπως περιγράφονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Α

                                                                                          Συμβουλές για ασφαλή κολύμβηση των παιδιών - Mothersblog.gr

 

  Βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών, όπως περιγράφονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Α. (ΦΕΚ 4484 τεύχος Β/11-10-2020, με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠοικ32179 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας) για τον τρόπο λειτουργίας των κολυμβητηρίων, τα οποία αφορούν τόσο στον περιορισμό της διασποράς του covid-19, όσο και στην ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών-τριών και των εκπαιδευτικών.

      Μεταφορές

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από μαθητές-τριες και συνοδούς εκπαιδευτικούς σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από μαθητές-τριες και συνοδούς εκπαιδευτικούς και στον χώρο αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς.

     Στο χώρο του κολυμβητηρίου οι μαθητές/τριες :

 • Κάνουν υποχρεωτικά ντους πριν την είσοδό τους στο χώρο της πισίνας.
 • Σε περίπτωση χρήσης των αποχωρητηρίων των εγκαταστάσεων, να λαμβάνουν
  λουτρό καθαριότητας εκ νέου πριν την είσοδό τους στη δεξαμενή.
 • Κάνουν υποχρεωτικά χρήση του ποδολουτήρα, ο οποίος περιέχει υδατικό διάλυμα με 0,3-0,6% διαθέσιμο χλώριο προς απολύμανση των ποδιών, πριν την είσοδό τους στη δεξαμενή.
 • Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (π.χ. σαμπουάν, πετσέτες, κλπ.) και η χρήση σαγιονάρας.
 • Να φέρουν αδιάβροχο κάλυμμα κεφαλής (σκουφάκι).
 • Να μην εισέρχονται στη δεξαμενή αν πάσχουν από δερματική πάθηση. Άτομα με εκτεταμένες εκδορές, φλύκταινες ή ανοικτά τραύματα οφείλουν να ενημερώνονται για τον κίνδυνο μόλυνσης που διατρέχουν και να αποφεύγουν τη χρήση της δεξαμενής.
 • Κάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας στους χώρους συγκέντρωσης, όπου υπάρχει συνωστισμός.

                Μέγιστος αριθμός λουομένων στην κολυμβητική δεξαμενή: 1 άτομο ανά 8 τ.μ. επιφάνειας νερού.

     Επιπλέον:

 •  Πλύσιμο των πετσετών, μπουρνουζιών, κλπ. στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία.
 •  Αποχή από το μάθημα σε περίπτωση ασθένειας.

Χρήσιμα Έντυπα για το μάθημα της Κολύμβησης στο Δημοτικό

Πρόγραμμα μαθημάτων κολύμβησης σχολικού έτους 2019 - 2020.

Οδηγίες για το μάθημα της Κολύμβησης.

Κατάσταση Συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα | Κηδεμόνα

Πίνακας Προτιμήσεων

Ενέργειες για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σχολικού έτους 2020-2021

                                                                                                                Πώς επιδρά η άσκηση στα παιδιά με ΔΕΠΥ ;

Καλούνται οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) και οι Συντονιστές Κολύμβησης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί οι πλεονάζοντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής και επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη του μαθήματος.

Δράσεις Σχολείων

activities1