Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση σε προαιρετικό ιστοσεμινάριο του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Λεβεντάκη Χαράλαμπου 

«Η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών εντός και δια μέσου του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής»

         Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 17:30-19:30

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει σε ζωντανή μετάδοση (live-streaming) μέσω του YouTube, στο σύνδεσμο: https://youtu.be/Z30YyXzvQZI, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτημάτων στο chat.

 

Δράσεις Σχολείων

activities1