Κολύμβηση στη Γ΄ Δημοτικού

Κολύμβηση

Όλα τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό

Βιβλία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Φ.Α.

Σύνδεσμοι

Δράσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας.

Επιμόρφωση

Προγραμματισμός & σχέδια μαθημάτων Φ.Α.

Μαθήματα

Θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή.

Ειδική Αγωγή

Επιμορφωτική ημερίδα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση στην επισυναπτόμενη επιμορφωτική ημερίδα την Τετάρτη 18-11-2020, 09:00 – 12:00, στο σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/join/xleventakis

Για όσους συναδέλφους δεν δύνανται να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη επιμόρφωση τη Δευτέρα 16-11-2020, 17:00 – 19:30.

 

 

 

Δράσεις Σχολείων

activities1