ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
  

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

30 Σεπτεμβρίου 2021  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Β ΦΑΣΗ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΕΤΟΔΣ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΜΩ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΤΥ ΖΕΠ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕ30 ΤΥ-ΖΕΠΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕ30 ΤΥ-ΖΕΠ

28 Σεπτεμβρίου 2021  

Παρακαλούνται οι νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που
προτίθενται να κάνουν χρήση μακροχρόνιας αδείας, όπως ενημερώσουν την
υπηρεσία μας αποκλειστικά και μόνο στο email mail@dipe.ait.sch.gr μέχρι
29/09/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., αναφέροντας το είδος και τη χρονική διάρκεια
αυτής.

27 Σεπτεμβρίου 2021  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Γενικές-οδηγίες-για-κάθε-κατηγορία-πρόσληψης-αναπληρωτών

Επιλέξτε και συμπληρώστε τα έντυπα από την σωστή κατηγορία ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΔΕ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

27 Σεπτεμβρίου 2021  

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-2022

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Απογραφικό-Δελτίο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ (005)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΧ-ΔΙΔ. 2021doc

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2021-2022 ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπεύθυνη-Δήλωση-για-όλους-τους-αναπληρωτές

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-δεν-διαθέτουν-προϋπηρεσία

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-διαθέτουν-προϋπηρεσία

27 Σεπτεμβρίου 2021  

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2022

Αίτηση-αναγνώρισης-μεταπτυχιακού-διδακτορικού-τίτλου ΔΠΕ

Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας-ΔΠΕ

Απογραφικό-Δελτίο

Απογραφικό-Δελτίο-ΠΕΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021 2022

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2021-2022 ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπεύθυνη-Δήλωση-για-όλους-τους-αναπληρωτές

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-δεν-διαθέτουν-προϋπηρεσία

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-διαθέτουν-προϋπηρεσία

27 Σεπτεμβρίου 2021  

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ 2021-2022

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Απογραφικό-Δελτίο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΔΕ (005)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΧ-ΔΙΔ. 2021doc

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2021-2022 ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπεύθυνη-Δήλωση-για-όλους-τους-αναπληρωτές

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-δεν-διαθέτουν-προϋπηρεσία

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-διαθέτουν-προϋπηρεσία

27 Σεπτεμβρίου 2021  

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 2021-2022

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Απογραφικό-Δελτίο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ (005)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΧ-ΔΙΔ. 2021doc

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2021-2022 ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπεύθυνη-Δήλωση-για-όλους-τους-αναπληρωτές

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-δεν-διαθέτουν-προϋπηρεσία

Υπευθυνη-Δήλωση-για-όσους-διαθέτουν-προϋπηρεσία

03 Σεπτεμβρίου 2021  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10.06.2021

01 Σεπτεμβρίου 2021  

Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή με την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς