ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
    

 

Ανακοινώσεις

 

20 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70

20 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

19 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Τρίτη
20-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
mail@dipe.ait.sch.gr.

Κλάδου ΠΕ60

Δήλωση Τοποθέτησης

19 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Τρίτη
20-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
mail@dipe.ait.sch.gr.

Κλάδου ΠΕ70

Δήλωση Τοποθέτησης

19 Οκτωβρίου 2020  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

09 Οκτωβρίου 2020  

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ86 ΑΜΩ ΓΕΝΙΚΗΣ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ05 ΑΜΩ ΓΕΝΙΚΗΣ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΗΣ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ05 ΑΜΩ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ07 ΑΜΩ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ60 (ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ60, ΠΕ70 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ60, ΠΕ70 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ79.01 ΑΠΩ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΕ91.01 ΑΠΩ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ ΠΕ30 ΕΔΕΑΥ

08 Οκτωβρίου 2020  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

07 Οκτωβρίου 2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ30 ΕΔΕΑΥ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ30 ΕΔΕΑΥ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ ΠΕ25 (ΕΞΕΙΔ. ΤΟΜΕΑΚΟ)

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΕΕΠ ΠΕ25 (ΕΞΕΙΔ. ΤΟΜΕΑΚΟ)

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ11

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΑΜΩ ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 09:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ86 ΑΜΩ Γενικής

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 ΑΜΩ ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 08:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ07 ΑΜΩ Γενικής

Δήλωση Τοποθέτησης

07 Οκτωβρίου 2020  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05 ΑΜΩ ΓΕΝΙΚΗΣ

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 08:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe.ait.sch.gr.

 

Κλάδου ΠΕ05 ΑΜΩ Γενικής

Δήλωση Τοποθέτησης

06 Οκτωβρίου 2020  

Παρακαλούνται όσοι από τους αναπληρωτές /τριες , που προσεληφθήσαν στον Διεύθυνση Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας  κατά τη Γ΄ φάση, προτίθενται να κάνουν χρήση αδείας, όπως αποστείλουν στο κεντρικό email της διεύθυνσης (mail@dipe.ait.sch.gr),  το αργότερο έως αύριο (Τετάρτη 07/10/2020)το πρωί και ώρα 09:00, το είδος, την έναρξη και την χρονική διάρκεια αυτής.