ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
  

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

14 Μαρτίου 2022  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΕΩΝ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ) ΣΧΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

14 Μαρτίου 2022  

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2021-2022

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2021-2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 14/03/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/03/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ mail@dipe.ait.sch.gr