ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
  

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

31  Μαρτίου 2021  

Μόρια μεταθέσεων
(Βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών)

Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε Αιτ/νίας κλάδου ΠΕ06

Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε Αιτ/νίας κλάδου ΠΕ11

Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε Αιτ/νίας κλάδου ΠΕ60

Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε Αιτ/νίας κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ71

Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε Αιτ/νίας κλάδου ΠΕ79.01

Πίνακας  μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε Αιτ/νίας κλάδου ΠΕ86


Πίνακας μορίων μετάθεσης μετατιθέμενων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους , μπορούν να υποβάλλουν σχετική αναφορά στο ΠΥΣΠΕ έως τη Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 12:00π.μ στο email του ΠΥΣΠΕ : pispe@dipe.ait.sch.gr

 

31  Μαρτίου 2021  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΎ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.ΔΙ.Π ΚΑΙ Ε.Ε.Π
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

22  Μαρτίου 2020  

ΕΞΕ - 31758 - 2021 - «Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του 15ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής εταιρείας για το σχολικό έτος 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

22  Μαρτίου 2020  

ΕΞΕ - 31386 - 2021 - Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού του Ινστιτούτου PROLEPSIS

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

22  Μαρτίου 2020  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 KAIΑΠΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

22  Μαρτίου 2020  

Διευκρίνιση για την εγκύκλιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021.

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικούέτους 2020-2021.

22  Μαρτίου 2020  

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικούέτους 2020-2021.

Αίτηση μετάθεσης

Αίτηση βελτίωσης θέσης

Βεβαίωση υπηρεσίας

email υπηρεσιών

ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή & ΣΜΕΑΕ_18-3-21

ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα

16 Μαρτίου 2021  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση και διαπίστωσαν ότι ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και επιθυμούν την ανάκληση της αίτησης παραίτησης τους να καταθέσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (έντυπο της οποίας υπάρχει παρακάτω) εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης παραίτησης.

Έντυπο Αίτησης Ανάκλησης Αίτησης Παραίτησης

08  Μαρτίου 2020  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

05 Μαρτίου 2021  

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ07, ΠΕ79.01, ΠΕ86

05 Μαρτίου 2021  

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Παράλληλης Ε φάσης