ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
  

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

25 Ιουλίου 2022  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λειτουργικές Υπεραριθμίες  διδακτικού έτους 2022-2023 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 Γενικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

26 Ιουλίου 2022  

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε  διδακτικού έτους 2022-2023 και τοποθέτησης αποσπασμένων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ από άλλη Διεύθυνση Π.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

26 Ιουλίου 2022  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, να δηλώσουν σε ποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν να διατεθούν  μέχρι 30 Ιουλίου 2022 στο emailmail@dipe.ait.sch.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

25 Ιουλίου 2022  

Λειτουργικές Υπεραριθμίες  διδακτικού έτους 2022-2023 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 Γενικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

08 Ιουλίου 2022  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθ. Αρ. Πρωτ. Φ.11.5/9348/05 Ιουλίου 2022 που αναρτήθηκε στις 06/07/2022 αφορά και στους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ  στη Διεύθυνσή μας

06 Ιουλίου 2022  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91 για υποβολή αίτησης απόσπασης
εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2022-2023

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΣΜΕΑΕ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ