ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
    

 

Ανακοινώσεις

19 Ιανουαρίου 2021  

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΒΠ

19 Ιανουαρίου 2021  

Κενά ΕΒΠ-ΔΕ01

Αίτηση Δήλωσης Τοποθέτησης

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Τρίτη
19-01-2021 και ώρα 15:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
mail@dipe.ait.sch.gr.

 

07 Ιανουαρίου 2021  

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΖΕΠ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ 60, ΠΕ 70 ειδικής

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ 60, ΠΕ 70 παράλληλης

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ 60

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ 11, ΠΕ 70 και ΠΕ79.01

07 Ιανουαρίου 2021  

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν στην
Δ. Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τις παρακάτω αποφάσεις, η μετακίνηση τους από τους τόπους μόνιμης κατοικίας τους στην Αιτωλοακαρνανία αιτιολογείται με επίδειξη αντιγράφου της απόφασης και του πίνακα που την συνοδεύει. Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας θα βρείτε εντός των αποφάσεων...

Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίουστο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021» (ΟΠΣ 5069634)για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψηεκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021»(ΟΠΣ 5069632) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021»(ΟΠΣ 5069645) για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Πρόσληψηεκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021»(ΟΠΣ 5069864) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021»(ΟΠΣ 5069633) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021»(ΟΠΣ 5069631) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε δομές ΕΑΕ(Παράλληλη Στήριξη) για το διδακτικό έτος 2020-2021

 

05 Ιανουαρίου 2021  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Μέλη ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Μέλη ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Επιπλεόν Μέλη ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

04 Ιανουαρίου 2021  

Κενά ΠΕ70 - Παράλληλης

Αίτηση Δήλωσης Τοποθέτησης

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Τρίτη
05-01-2021 και ώρα 11:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
mail@dipe.ait.sch.gr.

 

04 Ιανουαρίου 2021  

Κενά ΖΕΠ

Κενά ΠΕ05 ΑΜΩ - Γενικής Αγωγής

Κενά ΠΕ07 ΑΜΩ - Γενικής Αγωγής

Κενά ΠΕ60 - Γενικής Αγωγής

Κενά ΠΕ60 - Παράλληλης

Κενά ΠΕ70 - Γενικής Αγωγής

Κενά ΠΕ70 - Ειδικής Αγωγής

Αίτηση Δήλωσης Τοποθέτησης

Προθεσμία αποστολής δήλωσης τοποθέτησης έως και Τρίτη
05-01-2021 και ώρα 11:00 στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
mail@dipe.ait.sch.gr.