ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
  

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

24 Φεβρουαρίου 2021  

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των μαθητών/-
τριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα

Φύλλο Προόδου

Φύλλο Προόδου

22 Φεβρουαρίου 2021  

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ, έντυπο της οποίας εκτυπώνουν και συμπληρώνουν από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους που επισυνάπτονται θα πρέπει να εκδώσουν ηλεκτρονικά ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης https://www.gov.gr/ την οποία θα επισυνάψουν στην αίτηση παραίτησης και θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση  Α/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ

10-03-2021

Έντυπο Αίτησης

Ενημέρωση

Τροποποίηση προθεσμιών αιτήσεων παραίτησης και οδηγίες για αιτήσεις

Διευκρινήσεις για εξ' αποστάσεως υποβολής ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ εκπαιδευτικών

19 Φεβρουαρίου 2021  

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

11 Φεβρουαρίου 2021  

Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02/ΔΕΠΣ/26-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και τον μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

11 Φεβρουαρίου 2021  

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Αγωγής
 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής  
 

09 Φεβρουαρίου 2021  

Παράταση
της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και
των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.)

 

Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των
μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)
όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

 

01 Φεβρουαρίου 2021  

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Δελτίο τύπου για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ   

Παραρτήματα