ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας

 

                

 
   
  

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

29 Απριλίου 2022  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΤΥ-ΖΕΠ

28 Απριλίου 2022  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

14 Απριλίου 2022  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

11 Απριλίου 2022  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

06 Απριλίου 2022  

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΗΨΗΣ Ή ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η   “Εξέταση αναφορών εκπαιδευτικών για τυχόν παράληψης ή λάθους στα μόρια μεταθέσεων”,  η οποία είχε προγραμματιστεί για  την Πέμπτη 07/04/2022

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

01 Απριλίου 2022  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Αναφορές εκπαιδευτικών  για τυχόν παράληψης ή λάθους στα μόρια μεταθέσεων: 01/04/2022 έως 05/04/2022 και ώρα 12:00 στο mail@dipe.ait.sch.gr

01 Απριλίου 2022  

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Αναφορές εκπαιδευτικών  για τυχόν παράληψης ή λάθους στα μόρια μεταθέσεων: 01/04/2022 έως 05/04/2022 και ώρα 12:00 στο mail@dipe.ait.sch.gr

01 Απριλίου 2022  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ COVID-19,ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ COVID-19,ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ